நீரில் நிழலாய் மரம்

குறும்பா:

 தச்சன் நாகராஜனின்  முதல் ஹைகூ கவிதை நூல் இது. அழகான துளிப்பாக்களைத் தாங்கி சிறந்த வடிவமைப்பில் வந்திருக்கும் இச்சிறிய நூலில் பரந்த உலகை அடக்கி இருக்கிறார் நாகராஜன்.

இதயக்குளம்

கல்லெறியாமலே சலனப்பட்டது

பால்ய நினைவுகள்

--------------------

பளிச்செனத் தெரிகிறது

விலாவில்

வறுமைக்கோடு

--------------------

வானம்

அருகில்தான்

பறவைகள்

-இதுபோன்ற கவிதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு. சமூக அக்கறையும் இயற்கைமீதான அவதானிப்பும் கொண்ட வரிகள்.

நீரில் நிழலாய் மரம், தச்சன் நாகராஜன்

தச்சன் வெளியீடு,

430, டி.என்.எச்.பி, 4-வது பிளாக்,

முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-37