அகப்பறவை

மரங்களைப் பாடுதல்

மரங்கள், மழை, கவிதை குறித்த அனுபவங்கள் இவற்றால் ஆனது மலேசியக் கவிஞர்  பூங்குழலி வீரனின் அகப்பறவை என்னும் இக்கவிதைத் தொகுப்பு. மரங்களை தன் உறவுகளாகவும் அவற்றின் பதியன்களை பிரியத்தோடும் நோக்கும் இவரது உலகில் இலைகள் வீழ்வதும் சூரியன் மேற்கே வீழ்வதும் ஒருங்கே நிகழ்கையில் அன்பு முகிழ்க்கிறது.

தொலைபேசியில்  இருக்கும் எண்களில் இருந்து

//இறந்தவர் யாராவது அழைத்துவிடும்

அச்சம் மட்டும்

அவ்வப்போது வந்து போகிறது// என்கிறார் பூங்குழலி. நம் தொலைபேசியில் இருக்கும் இறந்துபோனவர்களின் எண்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்துவிடுகின்றன.

எண்ணற்ற  மழைத்துளிகளைப் பத்திரப்படுத்தியிருந்த

அந்த ஒற்றை மரம்

இனி ஒரு இலையால் அறியப்படக்கூடும் - இதுபோன்ற வரிகளால்  நிரம்பியிருக்கிறது இத்தொகுப்பு.

அகப்பறவை, பூங்குழலி வீரன், வெளியீடு: அகம் பதிப்பகம்,  25/7 அண்ணாமலை நகர் 3-வது தெரு, மேற்குமாம்பலம், சென்னை-- 33