கல்வெட்டில் தேவார மூவர்

தேவார அடையாளம்

சைவ மரபில் தேவார மூவருக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் உண்டு. இன்றைக்கும் மூவர் பாடிய திருத்தலங்களைத் தேடித் தரிசிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். அன்றாட வழிபாட்டில் மூவர் தேவாரப் பாடல்களைப் பாடுகிறவர்கள் ஏராளம். அநேகமாக எல்லா சிவ ஆலயங்களிலும் நால்வர் திருவுருவச்சிலைகளை அமைத்து வழிபடுகிறார்கள். 'கல்வெட்டில் தேவர மூவர்' என்ற பேராசிரியர் கா. ம. வேங்கடராமையாவின் நூலைப் படிக்கும்போது, பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் வேரூன்றிய மரபு இது என்று புரிகிறது. தமிழகமெங்கும் பக்தர்களும் மன்னர்களும் தேவார மூவரை எப்படிக் கொண்டாடியிருக்கிறார்கள் என்பதைக் கல்வெட்டு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அருமையாக விளக்குகிறது இந்நூல். குறிப்பாக, இந்நூலில் வரும் பெயர்கள் அனைத்தும் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன. அழகிய தமிழ்ப்பெயர்கள், பொருளுள்ள பெயர்கள், இறைவன் பெயர்கள் தேவார மூவருடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த பல்வேறு அம்சங்களைச் சுட்டிக்காட்டும் பெயர்கள், அவர்களுடைய தேவார வரிகளை அப்படியே எடுத்தாண்ட பெயர்களையெல்லாம் மக்களுக்கு, ஊர்களுக்கு, மடங்களுக்கு, குகைகளுக்கு விரும்பிச் சூட்டியிருக்கிறார்கள். அவற்றைக் கல்வெட்டுகளில் காணும்போது, நாம் வாசிப்பது ஆவணமா, அல்லது பக்தி ரசம் சொட்டும் பாடலா என்கிற திகைப்பே வந்துவிடுகிறது. குழந்தைகளை, பெரியவர்களைப் பெயர் சொல்லி அழைக்கும்போதே சிவனை நினைக்கவேண்டும் என்பதற்காக இப்படிச் செய்திருக்கிறார்களோ? எடுத்துக்காட்டாக, இந்நூலில் சுட்டப்பட்டிருக்கும் சில அழகிய பெயர்கள்…

* திருஞானசம்பந்தர் தொடர்பான பெயர்கள்: திருஞானம் பெற்ற பிள்ளையார், ஆணை நமதென்ற பெருமான், பரசமயக் கோளரி, காழிக் கற்பகம், தனி நின்று வென்றான், இள வெண்மதி சூடினான், எம்பிரான் சம்பந்தன்

* திருநாவுக்கரசர் தொடர்பான பெயர்கள்: சொற்றுணை வேதியன், கங்கை சடைக் கரந்தான், நற்றுணையப்பர், சிலந்தியைச் சோழனாக்கினான், நல்ல நாமம் உடையான், தோன்றாத்துணை, தேனாரும் கொன்றையன், தருணேந்து சேகரன் *

* சுந்தரர் தொடர்பான பெயர்கள்: ஆலால சுந்தரர், நம்பி ஆரூரர், தடுத்தாட்கொண்டருளிய நாயனார், அரியவான வழக்கு வென்ற பெருமான், வழியடிமை கொண்டான், பழ ஆவணச் சொக்கன், பிச்சன் என்று பாடச்சொன்னான், வன்தொண்டர், தம்பிரான் தோழர், பொன்னார் மேனியன்.

ஒவ்வொரு பெயருக்கும் பின்னணி, அது எந்தக் கல்வெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது, எவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அந்தக் கல்வெட்டு அமைந்துள்ள இடம் எது என்றெல்லாம் மிக விரிவான விவரங்களுடன் எழுதியிருக்கிறார் பேராசிரியர் கா. ம. வேங்கடராமையா. வரலாறு, ஆன்மிகம், சமூகவியல், இலக்கியம் எனப் பல நோக்குகளில் கொண்டாடவேண்டிய நூல் இது. இன்னொருபக்கம், இம்மரபை நாம் மிக விரைவாக இழந்துகொண்டிருப்பதுகுறித்த வருத்தத்தையும் இந்நூல் உருவாக்குகிறது. தமிழில் பெயர் வைப்பதே அரிதாகிக்கொண்டிருக்கிறது; உலகில் எல்லாரும் சொல்லும்வண்ணம் 'ஸ்டைலான' பெயர் வேண்டுமென்று நம்முடைய அடையாளங்களில் ஒன்றை இழக்கலாமா?

-என்.சொக்கன்

கல்வெட்டில் தேவார மூவர்:  பேராசிரியர் கா. ம. வேங்கடராமையா

சேகர் பதிப்பகம்