ரணங்கள்

வரலாறு

நீண்ட நாட்களாக தமிழ் இலக்கிய உலகில் இயங்கிவரும் எழுத்தாளர் ஃபிர்தவுஸ் ராஜகுமாரனின் நாவல் இது. கடந்த 30 ஆண்டுகளாக கோவை மாநகரின் உடலில் மதங்களால் உண்டான கீறல்களின் உண்மையை அறிந்துகொள்ளும் விசாரணையே இந்த நாவல் என்று முன்னட்டைக் குறிப்பு கூறுவதற்கு நியாயத்தை இந்த நாவலில் அவர் செய்திருக்கிறார்.  பொதுவாகவே தமிழகத்தில் இஸ்லாமிய எதிர்ப்புவாதம் எப்படி வேர்விட்டு கோவை கலவரம் அளவுக்கு முற்றிப்போனது என்பதற்கும் வரலாற்று சாட்சியமாக இது உருவாகி இருக்கிறது. சாமானிய முஸ்லிம்கள் கோவை குண்டுவெடிப்பைத் தொடர்ந்து சமூகத்தால் எப்படி புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள், பல ஆண்டுகளுக்கு அவர்களுக்கு தவணை முறையில் கூட டிவி பிரிட்ஜ் போன்ற பொருட்களை வழங்க நிறுவனங்கள் எப்படி மறுத்தன, எப்படி அப்பாவிகள் வேட்டையாடப்பட்டார்கள் என தங்கள் சமூகத்தின் வலிகளை எழுதியுள்ளார்.  கலவரத்துக்குத் தொடர்பில்லை எனிலும் காவல்துறையின் கண்காணிப்பில் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையே பாதிப்புக்குள்ளாகி நொடிந்துபோகும் பல இஸ்லாமியக் குடும்பங்களின் கண்ணீர்க் கதையை இந்நாவல் முன்வைக்கிறது.

ரணங்கள், ஃபிர்தவ்ஸ் ராஜகுமாரன், இலக்கியச்சோலை, 26, பேரக்ஸ் சாலை, பெரிய மேடு,  சென்னை- 3