பெரியார் அடுக்குச்சொல் மற்றும் சில கட்டுரைகள்

அடுக்குச் சொல்!

தந்தை பெரியார்  பேச்சிலும் உரைநடையிலும் தனக்கே உரிய அடுக்குச் சொற்றொடர்களை தன் கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்துவார். அந்த தொடர்களைக் கூர்ந்து நோக்கி வரிசைப்படுத்தி குறுநூலாக ஆகியிருக்கிறார்  சு.ஒளிச்செங்கோ. பெரியாரின் எழுத்துக்களைப் பார்த்தால் - அவசரமும் அவசியமும் ஆகும்; அடைந்தார்கள் அடைந்துவிடுகிறார்கள்; அரிது அரிதரிது- போன்ற தொடர்களை அடிக்கடிக் காணமுடியும். இதுபோன்ற தொடர்களை அகரவரிசைப்படி எழுதி இருக்கிறார் நூலாசிரியர். அதுமட்டும் அல்லாமல் பெரியார் உரைநடை பற்றி ஆய்வாளர்கள் கூறிய கருத்துகளையும் சிறு கட்டுரை வடிவில் தந்துள்ளார். மும்பையில்  இருந்து வெளிவந்த ப்ளிட்ஸ் இதழில் 1968-ல் வெளியான பெரியாரின் பேட்டிக்கட்டுரையின் சுவாரசியமான தமிழாக்கமும் இந்நூலில் உள்ளது.

பெரியார் அடுக்குச்சொல் மற்றும் சில கட்டுரைகள்

 வெளியீடு: சங்கமி, 2/47, சிவன்கோயில் வடக்குத் தெரு, கண்கொடுத்த வனிதம்- 610113